La vida quotidiana

Les cases egípcies

Una vegada escoltat el vídeo, respon a les següents preguntes que prèviament hauràs copiat a la llibreta:

- On es construïen les ciutats egípcies? Per què?

- Con es construïen les cases?

- Per què els carrers eren estrets?

- Com es diferenciaven les cases dels rics i les dels pobres?

- Quina estança era el cor de la casa egípcia?

- Per a què s’utilitzava el terrat?

Per saber més sobre la vida quotidiana a l’Egipte antic com ara com vestien o es maquillaven, com es feien els casaments o si els nens anaven a l’escola, clica vida quotidiana


Activitat

Fes un clic sobre d'Avalua't. En aquest apartat tens unes preguntes sobre el que has estat veient.

Et trobaràs en diferents situacions i hauràs de triar la resposta correcta per a cadascuna d'elles. Una vegada acabat hauràs de clicar imprimir.

L'escriptura jeroglífica

Vols saber com s'escriu el teu nom?. Clica “la civilización egipcia”:  a continuació clica “tu nombre”. Podràs escriure en escriptura jeroglífica com jo he fet. Pots escriure el teu nom  o altres paraules.

Endevina, què he escrit?

Creences religioses

Els enterraments egpicis: mastabes, piràmides i hipogeus

Els egipcis estaven convençuts de què la vida eterna depenia de la conservació del cos. És per aquest motiu que el lloc on són enterrats tindrà una gran importància, especialment per als grans personatges.

El judici d'Osiris

Els egipcis creien en la vida d’ultratomba. La mort era l’inici d’una nova vida. Quan una persona moria el Ka el ba es separaven temporalment. El Ka s’embalsamava i momificava i el ba s’havia de sotmetre al judici d’Osiris.

 

Clica el judici d'Osiris i segueix les indicacions. Finalment avalua't i si pots imprimeix aquesta avaluació

El procés de momificació

Quan una persona important moria, havien de preparar el cos. El procés de momificació consistia en embalsamar el cos per més tard embolicar-lo i posar-lo dintre d’un sarcòfag. Si vols saber més d’aquest procés i què hi havia dins de cada vas canopí, clica l’adreça: http://www.ancientegypt.co.uk/mummies/story/main.html

Tot seguit cliques < embalming < next. En aquest apartat trobaràs la informació dels vasos canopis. Quan acabis aquest apartat torna a la pàgina principal i aquesta vegada cliques < wrapping< next.

Està en anglès però les  il·lustracions t’ajudaran.

Vasos canopis

Els vasos canopis eren de fusta o pedra i una vegada introduïts els òrgans es col·locaven al costa de la mòmia i dintre del sarcòfag. Els canopis es diferencien per el símbol protector. Associa cada símbol protector amb l’òrgan que conté. Seguidament fes una petita explicació de cada vas.

 

Símbols protectors: Imsety, Hapy, Duamutef, Qebehsenuef

Òrgans: intestins, fetge, estómac, pulmons

Ramsés II

Clica sobre Ramsés II i entraràs a la pàgina web sobre aquest faraó. Una vegada has entrat, clica "Ramsés II el Grande" i comença a respondre les preguntes que hauràs copiat a la llibreta.

- Quan va néixer? I quan va morir?

- A quina etapa de la història d’Egipte va pertànyer?

- Amb quins atributs de poder es representa?

- Com va ser la seva educació?

- Quins monuments va construir?

- Quan i on va ser descoberta la seva mòmia?

- Què és el Ramesseum?

Joc relacionat amb l'antic Egipte

Acabada la unitat entra en aquesta pàgina tens jocs i activitats

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/educativos/egipto/index.htm

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)