La vida quotidiana a les ciutats

Clicant domus entrareu en una web on podreu fer una visita virtual a un habitatge on vivien les famílies més riques. (explicació de cada una de les parts que consta) Animació en flash.

Visita virtual d'una domus

Les famílies menys afortunades vivien rellogades en apartaments col·lectius anomenats insules. Et presentem l’ insula de Coimbra (Portugal) que ocupava tota una illa en el carrer principal de la ciutat entre el fòrum i les termes del sud. Estava formada per blocs de vivendes independents unes de les altres. A la planta baixa hi havia les tabernae.

Les termes eren un complex higiènico-esportiu on anaven a fer gimnàtica, rentar-se, fer negocis i relaxar-se parlant amb els amics. (clicant termes aniràs a les ternes de Baètulo)

Una ciutat romama

Recreació infogràfica de la ciutat romana de Gerasa a Jordània

Les explotacions agrícoles

Recreació infomàtica d'un graner (horreum)

 

Recreació infomàtica d'unes cases i una factoria de salaó

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)