L’any 218 aC un exèrcit romà desembarcava al port de la ciutat grega d’Empúries. Després de més de dos-cents anys de guerres, els romans havien aconseguit dominar pràcticament tota la península Ibèrica.

Per a la gent europea de l’època, formar part del món romà volia dir pertànyer al grup de pobles més desenvolupats.

Roma era una civilització de ciutats amb grans mercats entre les quals circulaven tot tipus de productes. A més era un espai tranquil perquè els romans asseguraven la pau als pobles que vivien dins de les seves fronteres. La majoria de la gent va aprendre a parlar amb la llengua dels romans, que era el llatí. Per a la gent de l’època, ser romà i parlar llatí equivalia a ser “civilitzat”. Mentre que els no llatins eren considerats despectivament “bàrbars”.

Mapa de la conquesta de Catalunya

Polis2 Ed.Vicens Vives
Polis2 Ed.Vicens Vives

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)