Grècia Antiga

El territori de la Grècia antiga coincideix aproximadament amb  l’actual, però per a completar el món hel·lènic s’ha d’afegir les costes d’Àsia Menor, així com les del sud d’Itàlia i l’illa de Sicília, configurant ambdues regions la Magna Grècia

Una vegada escoltat el vídeo, contesta les següents preguntes  a la teva llibreta.


Quin territori comprenia la Grècia antiga?Anomena tres regions

Quins mars envolten aquest territori?

Quines són les illes més importants del mar Egeu?I de la costa occidental?


Ciutats i cases gregues

Atenes era una ciutat amb molta població, en els seus carrers estrets hi havia cases petites i pobres al costat d’edificis grans i luxosos. En aquest vídeo podreu veure una reconstrucció hipotètica d’una gran casa de finals de l’època clàssica.

Una vegada escoltat el vídeo, contesta les següents preguntes al teu quadern.


. Com era la ciutat d’Atenes?

. Què era l’andró?On era situat? Per a què es feia servir?

. Què era el kliné?

. Què  era el gineceu? On era situat? Per a què es feia servir?


Fes una petita descripció de la casa grega

 

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)