HISTÒRIA

Abans d'entrar en matèria haurem d’aprendre o recordar a ordenar els esdeveniments segons les dades en què han tingut lloc. Per entendre la cronologia històrica i  utilitzar-la correctament t’has de familiaritzar amb:


. Datar un esdeveniment històric: saber quants anys el separen d’un punt de partida. A la nostra cultura és el naixement de Crist. Tenint en compte si van passar abans del naixement  de Crist (a.C) o després (d.C)

 

.Utilitzar d’una manera apropiada les diverses unitats de temps.

Per ordenar els esdeveniments històrics utilitzem aquestes unitats de temps:

L’any, el quinquenni o lustre, la dècada, el segle, el mil·lenni.. Escriure correctament els segles i els mil·lennis en nombres romans

Per poder-ho fer has de conèixer les equivalències de com es representen els nombres romans.

I=1                             VI=6                                     L=50

II=2                            VII=7                                   C=100

III=3                           VIII=8                                  D=500

IV=4                            IX=9                                    M=1000

V=5                             X=10

 

NO has d'oblidar les dues regles bàsiques:

- Les xifres es poden repetir fins un màxim de tres (325= CCCXXV)

- Per no repetir una xifra més de tres vegades s'escriu la unitat immediatament superior i, a l'esquerra, es col·loca la unitat més petita, que resta. (44= XLIV)

Activitats

1- Quin any és més a prop nostre, el 340 a.C. o el 920 a.C?

2- Quants anys han passat des de l'any 789 a.C?

3- L'emperador romà August va néixer l'any 63 a.C i es va morir a 77anys. Quin any es va morir? Quants anys tenia quan va néixer Jesucrist?

4- L'emperador romà Tiberi era 21 anys més petit que August i es va morir a 79 anys. Quin any va nèixer Tiberi i quin any va morir?

4) Escriu aquestes xifres en nombres romans: 955, 1.567, 19, 478

5) Escriu també les equivalències d'aquests nombres romans: MMMCCCLI, XLIV, DCXXII,

XXVIII.

 

Les activitats 3 i 4 tenen més dificultat

Fris històric o eix cronològic

Aquest power point us ensenyarà pas a pas com fer un fris històric o eix cronològic

Les Fonts històriques. Power point

Una vegada vist el power point fes el mapa conceptual de les fonts històriques. Indaga, fes un petit escrit i porta a classe dues fonts. 

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)