LA TERRA

És el nostre planeta i l'únic habitat. Es troba a l'ecosfera, un espai que envolta el Sol i que té les condicions necessàries perquè existeixi vida.

Els orígens de la Terra (vídeo)

La Terra és el més gran dels planetes rocallosos. Això fa que pugui retenir sobre la superfície una capa de gasos, l'atmosfera, que dispersa la llum i absorbeix calor. De dia evita que la Terra s'escalfi massa i, de nit, que es refredi.

Set de cada deu parts de la superfície terrestre són cobertes d'aigua. Els mars i oceans també ajuden a regular la temperatura. A més, l'aigua que s'evapora forma núvols i cau en forma de pluja o neu, formant rius i llacs.

Als pols, que reben poca energia solar, l'aigua es gela i forma els casquets polars. El del sud és més gran i concentra la major reserva d'aigua dolça del planeta

 

 
Planisferi de la Terra

Les estacions de l'any

L'òrbita de la Terra és elíptica: hi ha moments en què es troba més a prop del Sol i d'altres en què n'està més allunyada. A més, l'eix de rotació està una mica inclinat respecte al pla de l'òrbita.

Els punts de l'eclíptica més allunyats de l'equador s'anomenen solsticis, i corresponen als dies en que comencen l'hivern i l'estiu.

Prop dels solsticis, els rajos solars cauen més verticals sobre un dels dos hemisferis i l'escalfen més. És l'estiu. Mentrestant, l'altre hemisferi rep els rajos més inclinats, han de travessar més boci d'atmosfera i es refreden abans d'arribar a terra. És l'hivern

Els moviments de la Terra

Els moviments que realitza el planeta Terra són dos: rotació, gira sobre ella mateixa  i translació gira al voltant del Sol.

El moviment de rotació és el moviment que fa la Terra girant sobre un eix de simetria d'ella mateixa i que passa pel pol nord i el pol sud, perpendicular a l'equador. La Terra triga un dia en fer una volta completa sobre sí mateixa. Aquest moviment provoca que sigui de dia o de nit, depenent del moment al llarg d'un dia. És de dia en un lloc quan aquesta part de la Terra mira cap el Sol i, a mida que va girant, es va fent fosc, fins que quan és de nit és perquè ja està a l'altra banda

 

La translació de la Terra és el moviment d'aquest planeta al voltant del Sol,és l'estel central del Sistema Solar. La Terra descriu a la seva al voltant una òrbita el·líptica. La Terra completa una volta en 365 dies, 6 hores, 9 minuts i 9,45 segons.

El fet que l'òrbita sigui el·líptica fa que la Terra en algun moment estigui en el lloc de l'òrbita més allunyat del Sol, fet que es produeix al juliol. En aquest punt la distància al Sol és de 151.800.000 km. De manera anàloga, el punt de l'òrbita més proper al Sol  ocorre al gener.

Per què hi ha estacions?

Resum del perquè de les estacions de l'any. Vídeo extret de la sèrie documental de la BBC "El Universo", del capítol "El Sistema Solar Interior"

Els fusos horaris

El fusos horaris són cada un dels 24 sectors esfèrics en que es divideix la superfície de la Terra. Resulten de repartir els 360º de l'esfera terrestre entre les 24 hores que inverteix en donar una volta completa sobre el seu propi eix.

Per a saber l'hora en una part del mòn es pren com a referència el Meridià 0 (Greenwich). A partir d'aquest s'afegeix una hora per cada fus horari que es recorre cap a l'est i es resta una hora per cada fus que es recorre cap a l'oest.

 

 

Els fusos horaris i GeoGebra

Clicant fusos horaris entraràs a la pàgina de Geogebra on hi ha sèrie d’activitats que t’ajudaran a comprendre millor els fusos horaris i podràs comparar la zona horària de qualsevol país del món amb el seu fus horari.

Activitats

Una vegada escoltat el vídeo dels fusos horaris fes els exercicis del teu llibre :

Fixa't bé nº1, 2, 3 pàgina 9

Clica la paraula Terra podràs comprovar si saps situar les capes de la Terra

Saps com es produeixen els eclipsis? Clicant la paraula eclipsi ho podràs saber.

Una vegada  vista l’animació copia la definició d’eclipsi de sol i de lluna a la teva llibreta

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)