LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA

El globus terraqüi i GeoGebra

Clicant globus terraqüi entraràs a la pàgina de GeoGebra on trobaràs una animació. Seguint les indicacions podràs comprendre millor on es situat l'equador, el meridià de Greenwich...

Latitud i longitud

 La longitud és la distància angular que existeix entre un punt qualsevol de la superfície terrestre i el Meridià de Greenwich. Els meridians són semicercles imaginaris que uneixen els pols.

 

La latitud és la distància angular entre un punt qualsevol de la superfície terrestre i l'Equador, que és el cercle màxim que divideix la Terra en dos hemisferis, el Nord i el Sud. Els  paral·lels són cercles imaginaris paral·lels a l’Equador i perpendiculars als meridians. Entre els meridians  destaquen el Tròpic de Càncer, el Tròpic de Capricorn, el Cercle Polar Àrtic i el Cercle Polar Antàrtic.

Localització exacta d'un punt de la Terra

Per situar o localitzar un punt de la Terra s'ha de buscar el paral·lel i el meridià que passen per aquest punt, és a dir s'ha de conèixer les coordenades geogràfiques on és situat aquest indret.

El powerpoint que teniu tot seguit us ajudarà a repassar com es localitza un indret. Al final hi ha una activitat amb la solució. Si voleu us podeu descarregar un mapa en format PDF per fer l'activitat.

Coordinades geogràfiques i GeoGebra

Clicant coordenades geogràfiques entraràs a la pàgina de Geogebra on trobaràs diverses activitats a través de les quals podràs practicar la localització de diferents punts sobre la superfície terrestre a partir de la seva latitud i longitud

Mapa en pdf per fer l'activitat de localitzar un punt mitjançant les coordenades geogràfiques

coordenades.pdf
Documento Adobe Acrobat 313.4 KB

Si voleu a més a més saber els antípodes d’un país cliqueu  sobre el punt antípoda.

La representació de la Terra

La projecció cartogràfica   és un sistema de representació gràfic que estableix una relació ordenada entre els punts de la superfície corba de la Terra i els de una superfície plana (mapa).

Les representacions planes de l'esfera terrestre es diuen mapes, i els encarregats d'elaborar-los o especialistes en cartografia es denominen cartógrafos.

Es distingeixen tres tipus de projeccions bàsiques: cilíndriques, còniques i zenitals.

 

En la projecció cilíndrica es projecta el globus terrestre sobre una superfície cilíndrica. És una de les més utilitzades. A aquesta projecció pertanyen la projecció de Peters i la de Mercator.

 

La projecció cònica s'obté projectant els elements de la superfície esfèrica terrestre sobre una superfície cònica tangent, situant el vèrtex en l'eix que uneix els dos pols.

 

La projecció zenital es projecta una porció de la Terra sobre un plànol tangent al globus en un punt seleccionat, obtenint-se una imatge similar a la visió de la Terra des d'un punt interior o exterior.

El mapa topogràfic: Corbes de nivell

El mapa topogràfic és la representació exacta i detallada d'un espai geogràfic. Els elements del mapa cartogràfic es troben indicats per signes de formes i colors diferents.

 

 

Com interpretar les corbes de nivell

Atès que una mateixa corba indica tots els punts amb la mateixa cota, la distància vertical, o diferència d'altitud, entre dues corbes és sempre la mateixa. Per tant:

  • dues corbes que en un mapa es troben molt juntes indiquen un pendent fort.
  • dues corbes que en un mapa es troben molt separades indiquen un pendent suau
  • una corba tancada, sense cap altre a dins d'ella, indica un cim, i sovint se n'indica la cota màxima, o almenys un punt que es troba a una cota superior a la zona que l'envolta. Si aquesta corba encercla un espai molt gran, pot indicar un petit altiplà.

Com elaborar un perfil de relleu

Un perfil de relleu o tall topogràfic és un gràfic que representa un tall o secció vertical de terreny. El perfil del relleu pot ser útil per adonar-nos dels desnivells del recorregut. Per fer un perfil de relleu cal disposar d'un mapa topogràfic i del material necessari per elaborar un gràfic.

 

Si vols saber com fer un perfil de relleu pots descarregar el PDF

perfill relleu.pdf
Documento Adobe Acrobat 163.7 KB

Els mapes

Clicant la paraula mapes  podràs comprovar  que de mapes n'hi ha de molts tipus, i n’empraren uns o altres segons allò que hi vulguem representar.

Elements d'un mapa: llegenda i escala

Activitats

Copieu les definicions de llegenda i escala al vocabulari

Clica taller de ciències i fes les activitats: 2, 3, 6 i 7 a la teva llibreta

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)