Zones climàtiques

S'anomena zona climàtica a cadascuna de les zones o faixes geogràfiques en què els paral·lels notables o principals divideixen a la superfície terrestre.

Les zones climàtiques segons la posició geogràfica són cinc:

Les cinc zones serveixen per definir algunes característiques climàtiques molt generals. La delimitació d'aquestes zones està establerta per la diferent inclinació dels raigs solars al llarg de l'any.

 

Climes

Al següent vídeo s'explica com es combinen aquests factors per a configurar l'actual distribució climàtica.

Activitats

Clica climes. En el mapa podràs situar tots els  climes de la Terra

Clica climes del món i podràs respondres a un qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)