La deriva dels continents

El relleu actual de la Terra és el resultat de un llarg procés. Segons la teoria de la tectònica de plaques la litosfera està dividida en diverses plaques tectòniques que es desplacen lentament  cosa que provoca que la superfície terrestre estigui en constant canvi (teoria de la deriva de continents).

Alfred Wegener, l’any 1912,  va ser el primer en formular la teoria de la deriva dels continents, segons la qual s’ha produït un desplaçament dels continents al llarg, fet que es demostra per l’encaix de la forma dels continents i la similitud en les estructures geològiques i les evolucions paleogeogràfiques d’una part i de l’altra de l’oceà Atlàntic.

La teoria tectònica de plaques

A la dècada de 1960, varis investigadors van completar i corregir la teoria de la deriva dels continents de Wegener i van formular la teoria tectònica de plaques.

La teoria parteix de que la superfície terrestre, la litosfera o part més extensa de la Terra, està constituïda per plaques rígides que es mouen flotant per sobre d’una zona anomenada astenosfera. Els moviments de les plaques litosfèriques rígides es produeix  a causa dels corrents de convecció existents en el mantell. Aquestes corrents de convecció provoquen el desplaçament de les plaques i, conseqüentment el moviment dels continents.

 

Hi ha vuit plaques litosfèriques: la placa africana, la placa eurasiàtica, la placa nord-americana, la placa sud-americana, la placa indoaustraliana, la placa del Pacífic meridional i  la placa del Pacífic septentrional.

Com es mouen les plaques?

Les plaques es poden separar

Les plaques poden colisionar entre elles.

Les plaques poden lliscar una conta l'altra.

Quan les plaques es separen es produeix un ascens de materials de l'interior de la Terra provocant, erupcions volcàniques i, com a conseqüència, la formació de grans elevacions submarnes anomenades dorsals oceàniques.

Quan les plaques xoquen entre si una llisca sota l'altra originant forts terretrèmols, volcans, també es formen serrelades i foses oceàniques

Activitats

activitat.jpg
Imagen JPGE 244.3 KB

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)