EL RELLEU TERRESTRE

El relleu terrestre fa referència a les formes que té l’escorça terrestre o litosfera en la superfície, tant a les terres emergides com el relleu marí (el fons marí).

 

El relleu actual de la Terra és el resultat de un llarg procés. Segons la teoria de la tectònica de plaques la litosfera està dividida en diverses plaques tectòniques que es desplacen lentament  cosa que provoca que la superfície terrestre estigui en constant canvi (teoria de la deriva de continents)

Fotografia de l’escorça terrestre  del nostre planeta

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)