GEOGRAFIA

La geografia és la ciència que s’encarrega de la descripció de la Terra i analitza la relació home-Terra i els fenòmens geogràfics de la superfície terrestre. Inclou l’estudi dels climes, les aigües, les formes de relleu i els essers vius en la seva distribució i significat per els paisatges.

1r ESO Geografia/Història

INS Pere Ribot

Vilassar de Mar

e-mail:

carmeflorensaies@gmail.com

 

blog:

Per saber més de les CCSS

blocs.xtec.cat/cflor

 

web:

astrolabi (web de història de 2n ESO)

comentart  (web d'art per alumnat d'ESO)

ciutadania (web Educació per a la ciutadania)